Strategisch plan

In het strategisch plan komt tot uitdrukking wat de huidige positie is van kantoor of (individuele) praktijk en wat je wil bereiken op de kortere en de langere termijn: weten waarvoor je staat en waarvoor je gaat. Daarin komt ook tot uitdrukking welke concrete acties nodig zijn om de strategische doelen en groei te bereiken.

Plan geeft richting

Het strategisch plan vormt de basis voor business development en geeft richting: als je niet weet waar je heen wilt, zal je immers overal en nergens terecht komen. Met onnodig tijdverlies en onnodige kosten tot gevolg. Door te investeren in een goed plan, zal zich dat later terugverdienen in energie en tijd, en dus ook in geld. Het plan beschrijft fundamentele keuzes, waar staat ons kantoor voor en waar gaan we voor? Welke positie willen wij innemen in de markt en welke klanten willen wij helpen? Welke doelen durven wij onszelf daarbij te stellen? In het strategisch plan worden wezenlijke punten beschreven, die belangrijk zijn voor de groei van kantoor en wat daaraan op dit moment in de weg zou kunnen staan.

Door hieraan concrete acties te koppelen en vast te leggen, zorg je ervoor dat de strategische doelen kunnen worden behaald. En ook belangrijk, het strategisch plan is een dynamisch document, dat steeds op tafel blijft liggen om de acties te bewaken en zo nodig met elkaar te herzien en bij te stellen.

Basis voor nieuwe ideeën en groei

Met een duidelijke focus en doelstellingen is het voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren om de gezamenlijke visie te bereiken. Door het strategisch plan als dynamisch document en actief te gebruiken, zal het een voortdurende basis geven voor nieuwe ideeën en groei.

Break New Ground begeleidt het proces en helpt bij het opstellen van een concreet en haalbaar strategisch plan.