Diensten

Strategisch plan

In het strategisch plan komt tot uitdrukking wat de huidige positie is van kantoor of (individuele) praktijk en wat wil je bereiken op de kortere en de langere termijn. ook tot uitdrukking welke concrete acties nodig zijn om de strategische doelen en groei te bereiken. Het strategisch plan geeft richting en een voortdurende basis voor innovatie en groei. 

Lees meer

Van plan naar actie

Welke activiteiten moeten worden ingezet om de doelen uit het plan te bereiken? Zijn er bestaande business development activiteiten die kunnen worden geoptimaliseerd? Moeten er nieuwe activiteiten worden ontwikkeld? Hoe kun je ervoor zorgen dat de strategie wordt geïmplementeerd en uitgevoerd? Een bestaand klantenbestand en biedt een schat aan informatie en een basis voor business development activiteiten. Break New Ground helpt vanuit de strategische ambities en doelen van kantoor nieuwe wegen in te slaan voor klantgroei.

Lees meer

Van actie naar groei

Door Business development onderdeel te maken van het dagelijks werk, zet je stappen op weg naar groei. Groei van relaties, klanten en omzet. Hoe vaker en hoe consequenter business development activiteiten worden ontplooid, hoe meer hieruit zal zijn te verwachten.

Lees meer